لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.11.

 1. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیر ساخت ارتباط فیبر نوری مخابرات سد جیرفت از مفصل مسیر اسفندقه / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیر ساخت ارتباط فیبر نوری مخابرات سد جیرفت از مفصل مسیر اسفندقه
 2. فراخوان مناقصه مناقصه عمومی سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مناقصه عمومی سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری آسانسور
 3. مناقصه طرح قرارداد تامین مومات و اجرای تامین تجدید / مناقصه طرح قرارداد تامین مومات و اجرای تامین تجدید
 4. مناقصه، خرید خدمات مشاوره در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابراتی / خرید خدمات مشاوره در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابراتی
 5. استعلام اصلاح سیستم ارتینگ سیستم مخابراتی کمرکوه / استعلام اصلاح سیستم ارتینگ سیستم مخابراتی کمرکوه
 6. تجدید مناقصه طرح قرارداد اجاره IP - نوبت دوم / تجدید مناقصه طرح قرارداد اجاره IP - نوبت دوم
 7. استعلام اجراء وتهیه کابل کشی تلفن 20و50 زوجی وتهیه جعبه باکس باترمینال کروز داخل سقف کاذب وسوراخ کاری وکابل کشی باسربندی وراه اندازی / استعلام اجراء وتهیه کابل کشی تلفن 20و50 زوجی وتهیه جعبه باکس باترمینال کروز داخل سقف کاذب وسوراخ کاری وکابل کشی باسربندی وراه اندازی
 8. استعلام احداث مسیر جدید تلفن (خاکبرداری،لوله گذاری،کابل اندازی،ساخت حوضچه،نصب کافو و جعبه تقسیم) کوی شهید بهشتی کارمندی / استعلام احداث مسیر جدید تلفن (خاکبرداری،لوله گذاری،کابل اندازی،ساخت حوضچه،نصب کافو و جعبه تقسیم) کوی شهید بهشتی کارمندی
 9. مناقصه خدمات تنظیف پذیرایی - خدمات اداری ، دفتری و پشتیبانی. / مناقصه،مناقصه خدمات تنظیف پذیرایی - خدمات اداری ، دفتری و پشتیبانی.
 10. استعلام تکمیل سایت های پایش رادیویی منطقه غرب در سنندج -مریوان وکرمانشاه / استعلام تکمیل سایت های پایش رادیویی منطقه غرب در سنندج -مریوان وکرمانشاه
 11. مناقصه طرح قرارداد تامین نیروی انسانی امورات شبکه میدانی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه طرح قرارداد تامین نیروی انسانی امورات شبکه میدانی - نوبت دوم
 12. استعلام تعمیر کارت شبکه AVR ترانسفورماتور طبق شرایط فنی پیوست / استعلام تعمیر کارت شبکه AVR ترانسفورماتور طبق شرایط فنی پیوست
 13. استعلام تکمیل سایت های پایش رادیویی منطقه غرب / استعلام تکمیل سایت های پایش رادیویی منطقه غرب
 14. مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین نیروی انسانی امورات شبکه ثابت- نوبت دوم / مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین نیروی انسانی امورات شبکه ثابت- نوبت دوم
 15. استعلام رنگ آمیزی و کدگذاری 1320 تیرک شناسایی فیبر نوری مسیر خنج-جم-علامرودشت طبق دستورالعملهای پیوست / استعلام رنگ آمیزی و کدگذاری 1320 تیرک شناسایی فیبر نوری مسیر خنج-جم-علامرودشت طبق دستورالعملهای پیوست
 16. فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی
 17. استعلام تهیه و نصب چراغ روشنایی دکل جهت ایستگاههای دینارکوه ، مورموری ، کوه پشمی ، مانیشت و مرکز pc ایلام مطابق مستندات پیوستی / استعلام تهیه و نصب چراغ روشنایی دکل جهت ایستگاههای دینارکوه ، مورموری ، کوه پشمی ، مانیشت و مرکز pc ایلام مطابق مستندات پیوستی
 18. تجدید مناقصه اصلاح سیستم میترینگ و لینک شدن به اتاق کنترل دیسپچینگ ا / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اصلاح سیستم میترینگ و لینک شدن به اتاق کنترل دیسپچینگ ا
 19. استعلام جابجایی و برگردان فیبرنوری / استعلام جابجایی و برگردان فیبرنوری
 20. استعلام ارسال پیام کوتاه / استعلام ارسال پیام کوتاه
 21. تجدید مناقصات نگهداری و پشتیبانی و بازسازی شبکه کابل و هوایی - نوبت دوم / تجدید مناقصات نگهداری و پشتیبانی و بازسازی شبکه کابل و هوایی.- نوبت دوم
 22. استعلام احداث شبکه و روشنایی تونل آبسرده / استعلام احداث شبکه و روشنایی تونل آبسرده
 23. مناقصه اجرای خدمات آماده سازی انبار و تجهیزات مربوطه / مناقصه , مناقصه اجرای خدمات آماده سازی انبار و تجهیزات مربوطه
 24. استعلام برقراری ارتباط دو طرفه با اینترنت dedicated (طبق لیست پیوست) جهت دفتر تهران و دفتر شهر سیرجان و سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان / استعلام برقراری ارتباط دو طرفه با اینترنت dedicated (طبق لیست پیوست) جهت دفتر تهران و دفتر شهر سیرجان و سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان
 25. استعلام بکار گیری پیمانکار بابت پشتیبانی سیستمهای نظارت تصویری وپشتیبانی سانترال به شرح فایل پیوست -مدت زمان نیاز به خدمت یکساله می باشد- / استعلام بکار گیری پیمانکار بابت پشتیبانی سیستمهای نظارت تصویری وپشتیبانی سانترال به شرح فایل پیوست -مدت زمان نیاز به خدمت یکساله می باشد-
 26. فراخوان طراحی، خرید و نصب دکل مخابراتی تجدید / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان طراحی، خرید و نصب دکل مخابراتی تجدید
 27. استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب دکل مخابراتی 30متری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مطابق مدارک پیوست که میبایست در سامانه بارگذاری گردد. / استعلام عملیات ساخت، حمل و نصب دکل مخابراتی 30متری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مطابق مدارک پیوست که میبایست در سامانه بارگذاری گردد.
 28. مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی فیبر نوری / مناقصه ، مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای کابل کشی فیبر نوری
 29. استعلام پشتیبانی تجهیزات مخابرات مرکز آموزشی درمانی نمازی / استعلام پشتیبانی تجهیزات مخابرات مرکز آموزشی درمانی نمازی
 30. استعلام اجرای ارتباط فیبر نوری در محوطه تجاری اداره کل گمرکات استان ایلام حفاری و نصب و راه اندازی کامل قطعات و لوازم "طبق لیست پیوست" / استعلام اجرای ارتباط فیبر نوری در محوطه تجاری اداره کل گمرکات استان ایلام حفاری و نصب و راه اندازی کامل قطعات و لوازم "طبق لیست پیوست"
 31. استعلام ایران کد مشابه می باشد طبق لیست پیوست قیمت داده شود .مدت زمان پرداخت 4 ماهه .طبق لیست پیوست قیمت داده شود / استعلام ایران کد مشابه می باشد طبق لیست پیوست قیمت داده شود .مدت زمان پرداخت 4 ماهه .طبق لیست پیوست قیمت داده شود

مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.9 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.06 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.05 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.4 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.03 در سایت

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.02

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 98.4.02 در سایت

استعلام ,مناقصه ,پیوست ,طبق ,تجدید ,، ,نوبت دوم ,طبق لیست ,طرح قرارداد ,و نصب ,فیبر نوری ,زمینه تامین، نگهداری ,تعمیرات تجهیزات بندری، ,قرارداد تامین نیروی ,نیروی انسانی امورات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله فروشگاه سارینا شاپ golchindl عمران.سازه.حالت حدی فیستول oligen کودک من دانلود پاورپوینت How to teach reading skill یادداشت های یک شهروند نسبتا دغدغه مند! کشکول نامه